3D BUG REMOVER 473 ML ODSTRAŇOVAČ HMYZU


Žádné hodnocení.
Kód: 103OZ16
Výrobce: 3D CAR CARE3D CAR CARE
Dostupnost:
NA DOTAZ
ODSTRAŇOVAČ HMYZU 473 ml
Vaše cena:244 Kč , plus doprava
3D BUG REMOVER 473 ML ODSTRAŇOVAČ HMYZU3D BUG REMOVER 473 ML ODSTRAŇOVAČ HMYZU
Rychle uvolňuje a odstraňuje hmyz a mízu ze stromů.
Je bezpečný pro lak, vosk,vinyl,keramickou ochranu, bezbarvé laky, plast, gumu, chrom, hliník, okna, zrcátka.
Žádné drhnutí, jednoduše nastříkejte a důkladně opláchněte z povrchu.
Skvělé pro auta, RV, lodě, nákladní automobily, motocykly. UFI: 3U55-3H2J-5T02-671F
Obsahuje: Alcohols, C9-11, ethoxylated, Hydroxid sodný, metakřemičitan disodný

Nebezpečí
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.
S tímto zbožím kupují
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.