3D BRAKE DUST REMOVER (BDX) 473 ML - CHEMICKÁ DEKONTAMINACE


Žádné hodnocení.
Kód: 117OZ16
Výrobce: 3D CAR CARE3D CAR CARE
Dostupnost:
SKLADEM
CHEMICKÁ DEKONTAMINACE 473 ml
Vaše cena:523 Kč , plus doprava
( Vaše cena:523 Kč/ks)
 
3D BRAKE DUST REMOVER (BDX) 473 ML - CHEMICKÁ DEKONTAMINACE 3D BRAKE DUST REMOVER (BDX) 473 ML - ODSTRAŇOVAČ BRZDOVÉHO PRACHU A OXIDACE OD ŽELEZA – CHEMICKÁ DEKONTAMINACE
BDX je přípravek pro perfektní dekontaminaci laku. Čím více fialové – tím více BDX pracuje na odstranění oxidace. NÁVOD K POUŽITÍ: ZA PRVÉ RÁFKY A PNEUMATIKY - NASTŘÍKEJTE PŘÍPRAVEK BDX NA CELÉ KOLO ( BDX APLIKUJTE NA KOLA VŽDY POSTUPNĚ NIKOLIV NAJEDNOU( A NECHTE PŮSOBIT 30-45 VTEŘIN - DLE POTŘEBY POUŽIJTE KARTÁČ NA KOLA - NAKONEC SPLÁCHNĚTE VODOU ZA DRUHÉ KAROSERIE - NEJDŘÍVE OPLÁCHNĚTE VOZIDLO OD NEČISTOT VODOU - NASTŘÍKEJTE PŘÍPRAVEK BDX NA STŘECHU, KAPOTU, KUFR A SVISLÉ PANELY A NECHTE PŮSOBIT 30-45 VTEŘIN - DŮKLADNĚ OPLACHNĚTE VOZIDLO OD BDX VODOU A PO TÉ MŮŽETE POUŽÍT ŠAMPON NA MYTÍ
BDX Brake Dust Remover 3D Products

UFI: T00R-F5RH-SVC3-6YVM
Obsahuje: Sodium mercaptoacetate; Alcohols, C9-11, ethoxylated; Orange, sweet, ext.

Nebezpečí
Zdraví škodlivý při požití.
Dráždí kůži.
Způsobuje vážné poškození očí.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

S tímto zbožím kupují
POLISHANGEL Master saelant The Original 500 ml -OCHRANA LAKU PROTI POŠKRÁBÁNÍ POLISHANGEL Master saelant The Original 500 ml -OCHRANA… Kód: PA-MS500 Akce
OCHRANA LAKU PROTI POŠKRÁBÁNÍ
1.768 Kč
TENZI DETAILER CAR SHAMPOO & WAX - AUTO ŠAMPON S VOSKEM 770 ml
TENZI DETAILER CAR SHAMPOO & WAX - AUTO ŠAMPON S… Kód: WAD043B770AK011 Akce
AUTO ŠAMPON S VOSKEM 770 ml
50 %
36 Kč
3D FINAL TOUCH 473 ML - PRÉMIOVÝ DETAILER 3D FINAL TOUCH 473 ML - PRÉMIOVÝ DETAILER Kód: 403OZ16
PRÉMIOVÝ DETAILER 473 ml
282 Kč
3D PINK CAR SOAP  473 ML - PRÉMIOVÝ PH NEUTRÁLNÍ KONCENTROVANÝ  ŠAMPON 3D PINK CAR SOAP 473 ML - PRÉMIOVÝ PH NEUTRÁLNÍ… Kód: 202OZ16
PH NEUTRÁLNÍ KONCENTROVANÝ ŠAMPON 473 ml
282 Kč
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.