3D ACA 500 X-TRA CUT COMPOUND 237 ML - VYSOCE ABRAZIVNÍ PASTA NA BÁZI HLINÍKU


Žádné hodnocení.
Kód: 500OZ8
Výrobce: 3D CAR CARE3D CAR CARE
Dostupnost:
SKLADEM
VYSOCE ABRAZIVNÍ PASTA NA BÁZI HLINÍKU
Vaše cena:560 Kč , plus doprava
( Vaše cena:560 Kč/ks)
 
3D ACA 500 X-TRA CUT COMPOUND 237 ML - VYSOCE ABRAZIVNÍ PASTA NA BÁZI HLINÍKU 3D ACA 500 X-TRA CUT COMPOUND 237 ML - VYSOCE ABRAZIVNÍ PASTA NA BÁZI HLINÍKU
Poskytuje korekci laku, neobsahuje silikony, které by zakryly škrábance.Pasta byla navržena tak, aby zajistila nejvyšší efektivitu leštících prací, včetně odstranění největších defektů laku, díky použití nového typu brusné technologie zvané Alfa Ceramic Alumina. Tato úžasná, patentovaná brusná technologie nejenže snadno odstraní i hluboké škrábance. Odstraní je rychleji než jiné brusné pasty, ale zvládne to bez generování velkého tepla! Bez ohledu na to, zda je váš lak tvrdý nebo měkký, 3D ACA 500 X-TRA CUT COMPOUND tento úkol splní!
ACA 500 je flexibilní a všestranný nástroj pro použití s jakoukoli kombinací strojů a leštících kotoučů.Ekologické složení s nízkou prašností, bez rozpouštědel, petroleje nebo krystalického křemene, činí. Ideální a doporučenou pro ty nejkvalitnější specialisty a nadšence do detailů.Obsahuje: Aluminium oxide.Varování:H302Zdraví škodlivý při požití. P264 škodlivý při vdechování. H332 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.P301+P330 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře.P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.Upozornění: Neaplikujte na přímém slunci, aplikujte na chladné povrchyNenechte na povrchu samovolně zaschnout .
S tímto zbožím kupují
KAMIKAZE COLLECTION OVER COAT PASTE 4.0 - OCHRANA KERAMICKÉHO POVLAKU  300 ml KAMIKAZE COLLECTION OVER COAT PASTE 4.0 - OCHRANA… Kód: 408
OCHRANA KERAMICKÉHO POVLAKU 300 ml
3.328 Kč
3D BUG REMOVER 1 GALLON 3,78 L ODSTRAŇOVAČ HMYZU 3D BUG REMOVER 1 GALLON 3,78 L ODSTRAŇOVAČ HMYZU Kód: 103G01
ODSTRAŇOVAČ HMYZU 3,78 l
693 Kč
KAMIKAZE COLLECTION KMKZ QUICK DETAILER -  RYCHLÝ DETAILER 300 ML KAMIKAZE COLLECTION KMKZ QUICK DETAILER - RYCHLÝ DETAILER 300 ML Kód: 0106 Novinka
Jedinečný detailer vhodný pro keramické povlaky, PPF folie, Wrap folie, vosky i…
1.543 Kč
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.