3D LVP INTERIOR CLEANER 473 ML - PRÉMIOVÝ ČISTIČ NA KŮŽI, VINYL A PLASTY V INTERIÉRU


Žádné hodnocení.
Kód: 112OZ16
Výrobce: 3D CAR CARE3D CAR CARE
Dostupnost:
NA DOTAZ
ČISTIČ NA KŮŽI, VINYL A PLASTY V INTERIÉRU 473 ml
Vaše cena:282 Kč , plus doprava
3D LVP INTERIOR CLEANER 473 ML - PRÉMIOVÝ ČISTIČ NA KŮŽI, VINYL A PLASTY V INTERIÉRU3D LVP INTERIOR CLEANER 473 ML - PRÉMIOVÝ ČISTIČ NA KŮŽI, VINYL A PLASTY V INTERIÉRU
Víceúčelový čistič interiéru – plasty, kůže, vinyl, čalounění, kovových prvků
Rychle odstraní skvrny, špínu.
LVP INTERIOR CLEANER je bezpečný pro lakovanou kůži. PH Neutrální.
Návod k použití:
LÁTKA A ČALOUNĚNÍ: nastříkejte přímo na znečištěný povrch, nechte působit 45 vteřin. Silně znečištěná místa zapracujte kartáčkem. Následně mikrovláknovou utěrkou vyždímanou ve v lažné vodě nečistoty vytírejte.
KŮŽE,VINYL,PLAST,KOV: nastříkejte přímo na znečištěný povrch, nechte působit 45 vteřin. Silně znečištěná místa zapracujte kartáčkem. Následně setřete čistou mikrovláknovou utěrkou. UFI: DDX0-4DR2-KYKN-YQD0
Obsahuje: Alcohols, C9-11, ethoxylated, Hydroxid sodný, metakřemičitan disodný

Nebezpečí
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.


Doplňky a související
3D LVP CONDITIONER 473 ML - PRÉMIOVÝ KONDICIONER NA KŮŽI,PLASTY A VINYL 3D LVP CONDITIONER 473 ML - PRÉMIOVÝ KONDICIONER NA KŮŽI,… Kód: 910OZ16
PRÉMIOVÝ KONDICIONER NA KŮŽI,PLASTY A VINYL 473 ml
310 Kč
S tímto zbožím kupují
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.