3D ALL PURPOSE CLEANER 473 ML - UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ


Žádné hodnocení.
Kód: 104OZ16
Výrobce: 3D CAR CARE3D CAR CARE
Dostupnost:
SKLADEM
UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ 473 ml
Vaše cena:449 Kč , plus doprava
( Vaše cena:449 Kč/ks)
 
3D ALL PURPOSE CLEANER 473 ML - UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ3d All Purpose cleaner 473 ml - univerzální čistič
Vinyl, plast, kůže , guma: nastříkejte přípravek na mikrovláknovou utěrku nebo aplikační houbičku a očistěte povrch,inhed po očištění , použijte suchou utěrku a sestřete všechny zbytky přípravku pozor : zbytky přípravku nesmí zaschnout!!! Látka a čalounění: nastříkejte přípravek přímo na povrch, u velkých ploch nastříkejte přípravek rovnoměrně po celé ploše, aby byl povrch vlhký, vyčkejte 45 s až 1 min,aby přípravek pronikl do látky/čalounění, vyčistěte kartáčkem na látku, nakonec vyčištěný povrch otřete mikrovláknovou utěrkou Exteriér plasty, vinylový povrch, pryž, pneumatiky , kola
- nastříkejte přípravek na povchr, který chcete vyčistit
- nechte působit 45 vteřin až 1 minutu- na hodně znečištěná kola použijte kartáč na kola
- nakonec spláchněte silným proudem vody a umyjte vozidlo 3d pink car soap nebo wash n wax Motorový proctor: veškeré nečistoty vyfoujte pryč ( jehličí, listí atd),zakryjte všechny části v motoru, které jsou citlivé na vodu- zakryjte všechny přívody zduchu, aby se do těchto míst nedostala voda, čistěte pouze lakované a tvrdé povrchy- nastříkejte přípravek na lakované a tvrdé povrchy,postupujte postupně. Nechte působit 30 – 45 vteřin
- začistěte přípravek měkkým kartáčkem a spláchněte vodou – použijte postřikovač, aby jste opláchly přípravek pouze z natříkaného povrchu- vysušte motorový prostor fukarem nebo pomocí utěrek, zakryté části můžete odstranit- po té nastartujte vozidlo na cca 10-15 minut a nechte běžet motor, aby se odpařila veškerá stojatá voda , kterou se vám nepodařilo odstranit fukarem nebo utěrkou
- nakonec použijte na lakované a tvrdé povrchy 3d bead it up nebo 3d final touch. UFI: SMGK-T1GD-98NU-R056.Obsahuje: Alcohols, C9-11, ethoxylated, Hydroxid sodný, metakřemičitan disodný

Nebezpečí
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.


S tímto zbožím kupují
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.