3D ACA 520 FINISHING POLISH 946 ML - DOKONČOVACÍ LĚŠTÍCÍ PASTA NA BÁZI HLINÍKU


Žádné hodnocení.
Kód: 520OZ32
Výrobce: 3D CAR CARE3D CAR CARE
Dostupnost:
SKLADEM
DOKONČOVACÍ LĚŠTÍCÍ PASTA NA BÁZI HLINÍKU
Vaše cena:1.679 Kč , plus doprava
( Vaše cena:1.679 Kč/ks)
 
3D ACA 520 FINISHING POLISH 946 ML - DOKONČOVACÍ LĚŠTÍCÍ PASTA NA BÁZI HLINÍKU3D ACA 520 FINISHING POLISH 946 ML - DOKONČOVACÍ LĚŠTÍCÍ PASTA NA BÁZI HLINÍKU
Byl navržen tak, aby zajistil nejvyšší efektivitu leštících prací, včetně odstranění středních a lehkých defektů laku, díky použití nového typu brusné technologie zvané Alfa Ceramic Alumina. Tato úžasná, patentovaná brusná technologie nejenže bez námahy odstraní lehké škrábance, škrábance a hologramy, udělá to rychleji než jiné brusné pasty, ale zvládne to bez vytváření velkého množství tepla! Ať už je vaše leštěnka tvrdá nebo měkká, jednostupňová nebo bezbarvá, 3D ACA 520 FINISHING Polish to zvládne!Poskytuje skutečnou korekci laku, neobsahuje žádná plniva ani silikony, které by zakryly škrábance a hologramy.
Ekologické složení s nízkými emisemi prachu, bez rozpouštědel, petroleje nebo krystalického křemene činí 3D Ideální a doporučený pro ty nejkvalitnější specialisty a nadšence do detailů..Obsahuje: Aluminium oxide.Varování:H302Zdraví škodlivý při požití. P264 škodlivý při vdechování. H332 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.P301+P330 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře.P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.Upozornění: Neaplikujte na přímém slunci, aplikujte na chladné povrchyNenechte na povrchu samovolně zaschnout

S tímto zbožím kupují
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.